lystho.no

LEDENDE LEVERANDØR TIL NORSK VANNKRAFT

L&T VANNKRAFT

IMG_1475

L&T er totalleverandører til regulering av vannkraft med unntak av turbinleveranser.

PRODUKTOMRÅDER
Flomluker
Inntaksluker
Tappeluker
Sugerørsluker
Varegrinder
Grindrenskere
Rørgater
Tverrslagsporter
Opptrekksmaskineri inkl. styresystemer

REHABILITERING
Ombygging
Overflatebehandling
Blåserensing og maling
Automatisering

SERTIFISERINGER
Godkjent leverandør til NVE for leveranser innenfor tappe/stenge anordninger, rør og vannveiskonstruksjoner. Godkjent innenfor fagområde 1, 2, 3 og 4. Selskapet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for prosjekterende og utførende. (Pro og UTP TK 2).

L&T Vannkraft: Øistein Knudsen / 977 28 680 / oistein@lystho.no
L&T Mekanisk: Thor Harald Thorrud / 412 30 726 / thor@lystho.no

REFERANSER
referanser-vannkraft