lystho.no

LEDENDE LEVERANDØR TIL NORSK VANNKRAFT

VELKOMMEN TIL LYSAKER & THORRUD

Virksomheten i L&T ble startet opp i 1974, da innenfor skipsindustrien ved bygging av overbygg som underleverandør til Linderud industrier. I 1985 flyttet virksomheten til egne lokaler i Mjøndalen og leverte stort sett til bygg […]

Jul, 05 · in Uncategorized

L&T VANNKRAFT

L&T er totalleverandører til regulering av vannkraft med unntak av turbinleveranser. Det leveres innenfor følgende produktområder: Flomluker Inntaksluker Tappeluker Sugerørsluker Varegrinder Grindrenskere Rørgater Tverrslagsporter Opptrekksmaskineri inkl. styresystemer Det arbeides også med rehabilitering: Ombygging Overflatebehandling Blåserensing […]

Jul, 04 · in Uncategorized